Aanvullende voorwaarden

OVEREENKOMSTEN

  1. De overeenkomsten hebben een minimale duur van 2 jaar.

ARTIKEL 21: BETALING

  1. Alle betalingen worden voldaan via automatische incasso. Vooraf dient de opdrachtgever een digitale machtiging hiervoor af te geven.
  2. Twee weken na factuurdatum worden de kosten automatisch van het aangegeven IBAN nummer afgeschreven.
  3. Na het verstrijken van het eerste termijn van twee jaar, moeten alleen de kosten voor de webservice maandelijks worden betaald.

EIGENDOM

  1. Na het verstrijken van het eerste termijn van twee jaar, is de website eigendom van de opdrachtgever en staat de ondernemer vrij om de domeinnaam en webhosting naar een andere hostingprovider te verhuizen.

AFWIJKENDE WIJZIGINGEN

  1. Het is mogelijk om door opdrachtgever tussentijds wijzigingen te laten uitvoeren. Vooraf wordt schriftelijk doch elektronisch per e-mail een offerte afgegeven. Na akkoord op de offerte worden de werkzaamheden volgens opdracht uitgevoerd.